Projekti

 • Uveo proizvode u VAZ Toljati i AZLK Moskvič SSSR Industrije boja i lakova “Duga” Beograd.

 • Rukovodio preuzimanjem i primenom licence IVI-PPG-FIAT iz Milana i Torina, za sistem - površinske

 • zaštite u Zavodima “Crvena Zastava” i drugim proizvođačima motornih vozila u SFRJ.

 • Supstituisao uvozne alkidne i melaminske polimere - domaćim, u formulacijama za auto lakove.

 • Autor većeg broja formulacija specijalnih premaza za metalnu industriju

 • Ostvareni najbolji poslovni rezultati u poslednjih 20 godina Tvornice boja i lakova “Dubravka” Dubrovnik u vremenu jednogodišnjeg mandata.

 • Rukovodio projektima tehnoloških postupaka za fabrike boja i lakova.

 • Autor i rukovodilac projekta MIM - reparatura

 • Među prvima pokrenuo marketinšku orjentaciju Industrije boja i lakova “Duge” Beograd

 • Uradio studiju desetogodišnjeg poslovanja proizvodnje industrije boja i lakova SFRJ.

 • Uradio studiju potrošnje premaznih sredstava boja i lakova u metalnoj industriji SFRJ.

 • Rukovodio fizibiliti studijama za gradnju novih fabrika.

 • Uradio studiju potreba aktivnih komponenata za proizvodnju deterđenata u SRJ.

 • Uradio studiju o potrebama poliuretana u SRJ.

 • Kompletna analiza i dijagnoza stanja Holdinga “Prva Iskra” Barič.

 • Projektovao moguću organizacionu strukturu Holdinga “Prva Iskra” uz inkorporiranje marketinške

 • filozofije poslovanja i organizacione strukture

 • Autor i rukovodilac projekta “Yu euro link”.

 • Održao više predavanja u Nišu, Kraljevu i Beogradu na temu “Menadžment firme - biznis/marketing planovi”.

 • Održao predavanja u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu na temu marketing planiranja

 • U oko 30 gradova Srbije u okviru “okruglog stola” i javnih tribina promovisao preduzetničke procese i biznis planove za mala i srednja preduzeća.

 • Održao oko 40 časova predavanja na temu: “Priprema, izrada i primena biznis planova” u Institutu MSP

 • Rukovodio izradom 90 biznis planova.

 • Stručna obrada tematskog bloka TV emisije Transfer B - 92 na temu preduzetništva i biznis planova.

 • Objavio oko 35 naučnih i stručnih radova iz oblasti marketinga, menadžmenta, preduzetništva i savremenog poslovanja.

 • Objavio knjigu "Preduzetništvo-teorija i praksa", Beograd, 2003.

 • Koautor knjige "Preduzetnički menadžment", Beograd, 2004.

 • Od 1990. do danas objavio više tekstova u dnevnim listovima i nedeljnicima na temu neophodnosti društvenih promena, preduzetničkih procesa i neodgovarajućeg nivoa prihvatanja i gradnje evropskog društva.

 • Održao predavanja na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća, Fakultetu za menadžment u sportu, Međunarodnom univerzitetu u Novom Pazaru, Visoj strukovnoj soli iz Slovenije i Elit koleđu

 • Marketing menadžment, preduzetništvo i strategijskog menadžmenta.