Blog

PREPORUKA KNJIGE

Sa posebnim zadovoljstvom preporučujem najnoviju knjigu: "Le capital au XXI siecle" francuskog istraživača Thomas Piketty koja je na prvom mestu bestselera New York Timsa. Knjiga je u prevodu izdavaca Profil knjiga iz Zagreba izdata oktobra 2014. godine pod nazivom "KAPITAL u dvadeset prvom stoljeću".

U knjizi se želi istaći da postoje načini da demokratija uzme kontrolu nad kapitalom i osigura da javni interes ima prednost nad privatnim interesom, uz istovremeno očuvanje i razvijanje privredne otvorenosti i izbegavanje uticaja protekcionizma i nacionalizma. Ko će vladati svetom u sledećim godinama? Predlaže da se približe svetovi onih koji ne moraju raditi a dobro žive, i onih koji moraju dosta raditi a loše žive. Poruka Piketova je da se najbogatiji snažnije oporezuju.
Šta vi mislite? 

By Admin